dijous, 26 de novembre de 2015

Pren te un Quit Qat i Re Empren amb la llei de la segona oportunitat a la ma
Primer ideem i generem un conjunt de mètriques per explorar i avaluar les oportunitats 

A continuació, desenvolupem estratègies per donar suport a nous processos de pensament mes eficaços  

Personalitzem un programa de formació i entrenament per guiar als qui participen en els programes Orientat i Re Empren  cap, resultats  positius i satisfactoris 

AiAiA Orientadors Una Xarxa que deixa estela
resultats que són eficaços en el curt termini i faciliten el creixement continu 

Re Emprendre es un menú de serveis per el rescat de les families i els petits negocis


eQ Mentor per Re Emprendre
Re Emprendre  generant i-o aprofitant una nova oportunitat per a tu i per els teus

Re Emprendre  es fàcil assessorat , es assequible acompanyat , es útil orientat 

  1. Assessorat , desprès d'haver analitzat la teva situació, el balanç dels teus deutes desglossades 
  2. Acompanyat en les gestions i les passes que dones
  3. Orientat en tot moment 
Re Emprendre , una plataforma a la teva disposició que facilita "normalitzar" i "treure els aclaparaments  que et generen tensions i malestars en el si de la teva família  " 

Re Emprendre , te darrera el suport i invoca la complicitat de un equip de professionals i experts  en continuo creixement , un gran equip de especialistes jurídics i econòmics, mestres i psicòlegs, tecnòlegs i comunicadors,  

Si tu vols podem estudiar el teu cas fent nos arribar una breu descripció de la teva situació  Vull Re Emprendre